Šv. Ignaco Lojolos bažnyčiai

Adresas:  Vilniaus g. 247, Šiauliai 76343, Lietuva

Telefonas: +370 41 437600
 
Bendraukite ir Facebook: https://www.facebook.com/sv.ignacas/

Projektas Senjorų agapė

Projekto tikslas - senjorų aktyvios pozicijos įtvirtinimas: pagalba sau per pagalbą kitam.
Siekiant stiprinti svarų senjorų įnašą į visuomenės gyvenimą ir didinant jų galimybes aktyviai veikti,
projekte “Senjorų agape” tarpusavyje suderintomis veiklomis sprendžiamas sociokultūrinių paslaugų
senjorams Šiaulių mieste trūkumas, darbingų senjorų profesinio potencialo panaudojimas per verslo ir vietos valdžios ryšius.

          100101

Go to top