KOKYBIŠKAS JĖZUITIŠKA PEDAGOGIKA GRINDŽIAMAS UGDYMAS – kasdienybėje daugiau ieškoti, daugiau siekti, daugiau būti!

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, teikiamas kokybiškas bendruosius ugdymo standartus atitinkantis pradinis išsilavinimas.

PUG vaikai yra ugdomi nuo 4 val. per dieną.

1 kl. mokiniams per savaitę yra skiriama:

1 tikybos pamoka,

8 lietuvių kalbos pamokos,

4 matematikos pamokos,

2 pasaulio pažinimo pamokos,

2 muzikos pamokos,

3 kūno kultūros/šokio pamokos,

2 dailės ir technologijų pamokos.

  • Visos veiklos mokykloje po pamokų yra skirtos ugdyti laisvą, sveiką, besišypsantį mažą Žmogų.
  • Mokykloje nuolat diskutuojama, todėl yra aišku kas?, kodėl? ir kaip?
  • Mokykloje kuriama ir palaikoma bendrais susitarimais grindžiama kultūra.
  • Mokyklos sienos yra gyvos ir atspindinčios mūsų kasdienybę, todėl mokykloje – jauku.
  • Taisyklės mokykloje – tai dėmesingumo Asmenybei ugdymo pagrindas.
  • Ugdymo procesas yra aprūpintas mokymo priemonėmis tiek, kiek vaikui yra reikalinga.

KOKYBIŠKAS JĖZUITIŠKA PEDAGOGIKA GRINDŽIAMAS UGDYMAS – sutikti Dievą visuose dalykuose!

Go to top